ทนายความจังหวัดสงขลา 081 251 4387

ทนายความจังหวัดสงขลา 081 251 4387

เมนู

มารู้จักเมืองสงขลา

คำขวัญประจำจังหวัดสงขลา

มารู้จักจังหวัดสงขลา

ภูมิศาสตร์, ภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ

เขตการปกครอง

อำเภอในจังหวัดสงขลา

แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 16 อำเภอ 127 ตำบล 987 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่ออำเภอ อักษรโรมัน จำนวนตำบล จำนวนประชากร


1.เมืองสงขลา Mueang Songkhla 

ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 074311152 
Fax: 074311009 
Email: - 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


2.กระแสสินธุ์ Krasae Sin

ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ ถนนเจดีย์งาม-เกาะใหญ่

ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์

จังหวัดสงขลา 90270
โทรศัพท์: 0-7439-9067 
Fax: 0-7439-9250 
Email: -
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


3.ควนเนียง Khuan Niang

ที่ว่าการอำเภอควนเนียง หมู่ที่ 2 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
โทรศัพท์: 074-386540 
Fax: 074-386540 ต่อ 13 
Email: - 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


4.คลองหอยโข่ง Khlong Hoi Khong

ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง ถนนโคกม่วง-บ้านเหนือ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง

จังหวัดสงขลา 90230
โทรศัพท์: 0-7450-1108 
Fax: 0-7450-1108 ต่อ 16 
Email:
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


5.จะนะ Chana

ที่ว่าการอำเภอจะนะ หมู่ที่ 2 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
โทรศัพท์ : 0-7420-7079,0-7420-7079 
Fax. : 0-7420-7079,0-7420-7081 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


6.เทพา Thepha

ที่ว่าการอำเภอเทพา ถนนเกษตรขันธ์ ตำบลเทพา

อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทรศัพท์: 074-376560,376382 
Fax: 074-376560,376382 
Email: -
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


7.นาทวี Na Thawi

ที่ว่าการอำเภอนาทวี หมู่ที่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
โทรศัพท์: 0-7437-1010 
Fax: 0-7437-1884 
Email: -
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


8.นาหม่อม Na Mom

ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม เลขที่ 176 หมู่ที่ 5 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
โทรศัพท์: 0-7438-2123 
Fax: 0-7438-2123 
Email: 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


9.บางกล่ำ Bang Klam

ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ เลขที่ 116 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 074-328-125 ต่อ 15 
Fax: 074-328-125 ต่อ 17 
Email: -
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


10.ระโนด Ranot

ที่ว่าการอำเภอระโนด หมู่ที่ 4 ถนนสุคนธาภิรมย์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
โทรศัพท์: 0-7439-010 
Fax: 0-7439-010 
Email: 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


11.รัตภูมิ Rattaphum

ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ หมู่ที่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทรศัพท์: 074-389111,074-388017 
Fax: 074-389111 ต่อ 14 
Email:- 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


12.สทิงพระ Sathing Phra

ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ หมู่ที่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทรศัพท์: 074-389111,074-388017 
Fax: 074-389111 ต่อ 14 
Email: -
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


13.สะเดา Sadao

ที่ว่าการอำเภอสะเดา ถนนกาญจนวนิช อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทรศัพท์: 0-7441-1026 
Fax: 0-7441-1026 
Email: -
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


14.สะบ้าย้อย Saba Yoi

ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย หมู่ที่ 1 ถนนสะบ้าย้อย-ลำไพล ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
โทรศัพท์: 0-7437-7123, 0-7430-6105 
Fax: 0-7437-7123, 0-7430-6105 
Email: sabayoi-sk@hotmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


15.สิงหนคร Singhanakhon

ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร ถนนสงขลา- ระโนด ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
โทรศัพท์: 0-7433-1422 
Fax: 0-7433-1422 
Email: -
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


16.หาดใหญ่ Hat Yai

ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 074-252008-9 
Fax: 074-252008-9 
Email: 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567